Fundusze Unijne

Fundusze Unijne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

PROW 2014-2020 w BOTOMA sp. z o.o.

POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI POPRZEZ ZAKUP  LINII I URZĄDZEŃ DO PRZYGOTOWYWANIA PRODUKTÓW DO SPRZEDAŻY HURTOWEJ

 Realizacja zadań (operacji) prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego

tj. Poprawę konfurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.

.

.