tablica prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

POPRAWA KONKURENCYJNOśCI POPRZEZ ZAKUP LINII I URZADZEŃ DO PRZYGOTOWYWANIA PRODUKTÓW DO SPRZEDAŻY HURTOWEJ

Realizacja zadań (operacji) prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego

tj. Poprawy konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej