GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW
„BOTOMA” SP. Z O.O.

ul. Mroczki Małe 7a
98-235 Błaszki

tel. +48 043 829 06 18 | 603 598 395

e-mail: botoma@op.pl