Pomidor szklarniowy – uprawa

Pomidory spod szkła

Gospodarstwa wchodzące w skład grupy BOTOMA specjalizują się w uprawie opartej o nowoczesną technologię. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań pozwala na osiąganie większej wydajności, przy zachowaniu doskonałej jakości wszystkich warzyw. Główną gałąź naszej działalności stanowi uprawa pomidora szklarniowego, przede wszystkim odmiany średnioowocowej Admiro.

W obiektach szklarniowych zastosowane są komputery klimatyczne, które automatycznie regulują procesy takie jak ogrzewanie, wietrzenie oraz cieniowanie, co znacznie usprawnia produkcję. Urządzenia kontrolują także wilgotność i EC podłoża. Podczas uprawy pomidorów współpracujemy ze specjalistami w tym zakresie. Stosujemy pełną ochronę biologiczną – entomofagi: Macrolophus caliginosus i Encarsia formosa zwalczające mączlika szklarniowego oraz Phytoseiulus persimilis zwalczający przędziorki. Do zapylania wykorzystywane są trzmiele. Dzięki zastosowaniu takiej technologii możemy ograniczyć do minimum ochronę chemiczną i dostosować nawożenie do potrzeb roślin.

W efekcie otrzymujemy pomidory szklarniowe, które spełniają wszystkie kryteria w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Pomidor szklarniowy